Piagam Pelanggan Pejabat Kesihatan Kota Tinggi Print

PIAGAM PELANGGAN TERAS KKM

 

Kami warga Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.  Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji:

UNIT PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA

 • 20% slaid ketiadaan sel endoservikal pada ujian pap smear
 • 95% liputan imunisasi measles
 • 95% Kelahiran bayi selamat
 • 5% remaha (10-19 tahun) disaring kesihatan dengan borang BSSK
 • 5% warga emas disaring risiko kesihatan menggunakan borang saringan status kesihatan BSSK
 • 0.12% pengesanan awal ketidakupayaan di kalangan kanak-kanak berumur 0-1 tahun

UNIT KESIHATAN PRIMER

 • 9.00% ibu hamil anemia (hemoglobin bawah 11 g/dl pada minggu 36

UNIT PEMAKANAN

 • 30% anggota klinik kesihatan dilatih dalam penjagaan penyakit tidak berjangkit (NCD)

UNIT MAKMAL

 • 90% keputusan ujian HBA1C yang diminta dispakan dalam tempoh 1 minggu bekerja
 • 90% keputusan ujian biochemistry ( Renal Profile, Fasting Lipid Profiledan LFT ) yang diminta disiapkan dalam tempoh 1 minggu bekerja

UNIT FARMASI

 • 95% preskripsi berjaya didispens dalam tempoh 30 minit
 • 60% pesakit DMTAC kekal di dalam program semasa lawatan kali ke empat
 • 90% pesakit MTAC Diabetes (DMTAC) yang patuh terhadap penggunaan ubat-ubatan

UNIT X-RAY

 • 100% borang permohonan radiologi adalah wajar
 • Memastikan analisa penolakan filem tidak melebihi 2.5% sebulan

UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN

 • Memastikan 80% sekolah menengah melaksanakan aktiviti pendidikan kesihatan HIV/AIDS

BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT

 • Memastikan 80% skes denggi dimana aktiviti pemeriksaan tempat pembiakan (PTP) dilaksanakan dengan liputan berkesan
 • Memastikan bilangan premis dengan episod keracunan makanan berulang dalam tempoh tiga (3) tahun adalah sifar
 • Memastikan kadar notifikasi kes baru jangkitan HIV melalui "vertical tranmission" adalah 2%
 • 90% TASKA berdaftar diperiksa mengikut garispanduan pemantauan TASKA yang dikeluarkan oleh KKM

UNIT PENGURUSAN

 • Semua Aduan dapat diambil tindakan segera dan diselesaikan dalam masa 5 hari bekerja.
 • Semua aduan yang diterima melalui media masa hendaklah diambil tindakan dalam masa 24 jam dan laporan awal diserahkan kepada Pegawai Kesihatan Daerah sebelum 10 pagi keesokan harinya.

UNIT LATIHAN

 • Anggota yang hadir > 7 hari bagi kumpulan P&P adalah 100% dari jumlah pegawai
 • Anggota yang hadir > 7 hari bagi kumpulan Sokongan 1 adalah 90% dari jumlah pegawai
 • Anggota yang hadir > 7 hari bagi kumpulan Sokongan 2 adalah 70% dari jumlah pegawai

UNIT KEWANGAN

 • 100% pesanan kerajaan disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja
 • 100% baucer bayaran diproses dalam tempoh 14 hari bekerja
 • 95% KEW 8 yang diterima daripada bahagian sumber manusia dibuat perubahan gaji dalam tempoh 14 hari bekerja
 • 100% hasil di Klinik Kesihatan dihantar ke pemungut utama tidak melebihi RM500.00
Last Updated on Tuesday, 15 September 2020 12:09